Binnenkort is het zover!

Gepubliceerd op 20 januari 2017 om 18:25

Het streefbedrag is bereikt!

Crowdfunding stand op 20 januari : € 87.861,48


Binnenkort is het zover. Wij bereiden ons voor op mijn stamcelbehandeling in Moskou(d )! 

Wij hopen dat de behandeling net zo succesvol verloopt als deze actie(s ).
Ik/wij gaan voor stopzetting van M.S. “Stilstand is vooruitgang”.