Moskou

Wie is André Kruiper

 INLEIDING

Heeten september 2016 - Stilstand is vooruitgang voor André Kruiper

 
Je zal het maar hebben; Multiple Sclerose.

 

De Heetense MS-patiënt André Kruiper (51 jaar) wil voor een stamceltransplantatie/beenmergtransplantatie naar het buitenland

 

De diagnose
Het is 2004 als André Kruiper bij het hardlopen ten val komt, daarna volgde de diagnose: Primair Progressieve Multiple Sclerose (MS).
MS is een aandoening aan het centraal zenuwstelsel, waarbij je steeds meer functies verliest.
“Ondanks mijn positieve instelling is deze achteruitgang al 12 jaar bezig en is de conclusie dat ik veel heb moeten inleveren.
Mijn leven is aangepast. Ik kan helaas niet meer de dingen doen met mijn vrouw en 2 dochters die ik in het verleden deed.
Lopen, fietsen, sporten kan ik niet meer. Mijn motorfiets heb ik moeten verkopen en ook mijn werk is aangepast. Van full-time vertegenwoordiger bij Coffee Fresh naar een functie binnen voor een paar uur per week, aangevuld met een uitkering van het U.W.V.
Mensen in mijn omgeving beschouwen mij als een positieve persoonlijkheid die zeker nooit opgeeft”.

 

HSCT behandeling (Hematopioetic Stem Cell Transplantation)
Andre zit niet bij de pakken neer, hij ontdekt dat er een mogelijke uitweg is, maar dan moet hij wel naar het buitenland. Het gaat om een hematopoietische stamceltransplantatie (HSCT) behandeling, waarbij gezonde stamcellen uit zijn eigen bloed worden teruggeplaatst. Het is een zware behandeling waarbij het immuunsysteem door een chemotherapie en herintroductie van stamcellen opnieuw wordt opgebouwd. “De MS behandeling HSCT heeft als doel de MS-activiteit in mijn lichaam te stoppen. Misschien zit er zelfs een bonus in, maar dat is niet mijn doel”.

 

Stilstand is vooruitgang

“Bij 82 procent van de behandelde mensen stopt in ieder geval de MS", zegt André over de behandeling in het buitenland. “Dat is voor mij ook het uitgangspunt, want dan kan ik met de nodige aanpassingen mijn dingen blijven doen. Het doel is het ‘stopzetten’ van de ziekte. Bij geen behandeling weet ik één ding zeker: de ziekte MS zal steeds meer van mijn leven afnemen, dit baart mij zorgen. Ik wil niet nog meer inleveren, ik wil dat de ziekte stopt. Mijn kinderen (11 en 9 jaar) wil ik zien opgroeien en niet vanuit bed.” 
“Wat hier staat is de realiteit. Nu beweeg ik mij voort met rollator en rolstoel, zonder hulpmiddel lukt niet meer. In de volgende fase zit ik permanent in een rolstoel en dan komt  de volgende fase, het bed, waar ik dan constant aan gekluisterd zal zijn.

 

Waarom niet in Nederland?
Minister Schippers wil, op zijn vroegst in 2024, deze behandeling op de kaart zetten. Voor Andre is dit te laat! De ziekte heeft dan zich zo gemanifesteerd dat behandeling dan niet meer mogelijk is.
“Moskou, Singapore en Mexico zijn locaties waar behandeling van ‘mijn’ MS variant mogelijk is” zegt Kruiper. 

“Ik ben zeker niet de eerste Nederlander die deze behandeling ondergaat.
Ik heb o.a. Boaz Spermon, Armin Wessel, Heico Wiggers, Jesper Broens en Annemieke de Kloe gevolgd.

Wereldwijd gingen meer dan 1.500 MS-patiënten mij voor. In het totaal zijn er wereldwijd 60 ziekenhuizen waar  deze behandeling vanaf 1993 wordt aangeboden.”

 

Kosten
De totale kosten van de behandeling, inclusief nazorg in Nederland, bedragen € 65.000,--. De Stichting Steun André is in juli 2016 opgericht, deze stichting heeft als doel geld in te zamelen voor Andre om bovengenoemde behandeling voor hem mogelijk te maken.

“Helaas heb ik dit bedrag niet op de plank liggen en hoop dat velen mij financieel willen steunen”.


Het rekeningnummer dat aan deze actie is gekoppeld luidt: NL66RBRB 0941 4212 87


Met vriendelijke groet,
André Kruiper